İMAR HAKSEN 3.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


İmar Hak-Sen 3.Olağan Genel Kurulu, üyelerle ve aşağıda belirtilen gündemle 21-22 Aralık 2013 tarihlerinde saat 11.00 de GMK Bulvarı No:135 Maltepe-Ankara adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28-29 Aralık 2013 Tarihlerinde anılan yer, saat ve gündemle çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.


GÜNDEM (1.Gün)
1- Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3- Divan Kurulunun seçimi
4- Genel Başkanın konuşması
5- Mali raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
6- Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
7- Denetleme raporun okunması, müzakeresi ve ibrası
8- Tahmini bütçenin okunması, onaylanması
9-Tüzük değişikliği
10-Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin karara bağlanması
11-Dilek ve temenniler

GÜNDEM (2.Gün)
12- Zorunlu organların seçimi
13- Kapanış
Eklenme : 30 Kasım 2013
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : 0312 2290325 - Faks : 0312 2290326